Polityka prywatności

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej: www.bbpinzynieria.pl (dalej „Serwis”). Szanując prawo do prywatności Użytkowników niniejszej strony internetowej w szczególności dbamy o ochronę ich danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania […]